Dobre samopoczucie

Jakoś tak wiosennie się robi. Na dobrą wiosnę i samopoczucie Erich Fromm:

Wracając do kwestii dobrego samopoczucia: jak możemy je zdefiniować w świetle tego, co zostało powiedziane?

Jest ono stanem dojścia do pełnego rozwoju rozumu nie tylko w sensie intelektualnego sądzenia, lecz w sensie uchwycenia prawdy, „pozostawienie rzeczy” ( używając terminu Heideggera-pozwolenie rzeczom być) takimi, jakie są. Dobre samopoczucie jest możliwe tylko w takim stopniu, w jaki ktoś  przezwyciężył swój narcyzm; w stopniu, w jaki jest się otwartym, czułym, wrażliwym, przebudzonym, pustym (w sensie zen). Dobre samopoczucie oznacza pozostawanie w pełnym związku uczuciowym z człowiekiem i naturą, przezwyciężenie oddzielenia i alienacji, dojście do doświadczenia jedności ze wszystkim, co istnieje – zarazem jednak doświadczając siebie jako oddzielne jestestwo, którym ja jestem, jako indywiduum. Dobre samopoczucie oznacza w pełni narodzić się, stać się tym, kim jest się potencjalnie; oznacza to posiadanie pełnej zdolności do radości i smutku lub- ujmując to jeszcze inaczej – przebudzenie z drzemki, w której żyje przeciętny człowiek, i bycie w pełni obudzonym. A zatem oznacza to również bycie twórczym; to znaczy reagowanie i odpowiadanie sobie jako rzeczywisty, cały człowiek, jakim jestem, na rzeczywistość każdego i wszystkiego, taka jaka ona jest. W tym akcie prawdziwej odpowiedzi leży obszar twórczości, widzenie świata, świata stworzonego i przekształconego przez moje twórcze uchwycenie go, tak, że świat przestaje być obcym światem „gdzieś tam” i staje się moim światem. I w końcu stan autentycznego bycia oznacza opuszczenie własnego ego, porzucenie chciwości, zaprzestanie pogoni za umacnianiem i powiększaniem ego, bycie i doświadczenie swej jaźni w akcie istnienia, nie zaś posiadając coś, wzmacniając czy korzystając z czegoś.

Erich Fromm "Buddyzm zen i psychoanaliza" w „Buddyzm zen i psychoanaliza” E. Fromm, D.T. Suzuki, R. de Martino, REBIS, Poznań 2016

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *